deeleenvarken.nl

Zelf varkens houden in je eigen achtertuin is niet nodig om met deze domeinnaam aan de slag te gaan. Wat wel belangrijk is is dat je contact weet te leggen met de eigenaren van scharrelvarkens die voor jou varkens willen grootbrengen volgens jouw regels.

Er is heel erg veel te doen over het eten van vlees. Het is slecht voor het milieu, het slachten van dieren staat voor dierenleed, en de dieren leven vaak ook nog eens in erbarmelijke omstandigheden. Of het nu gaat om kippen, konijnen, koeien, varkens of andere dieren: als er geld aan te verdienen is draait alles om geld en is het dier al gauw van generlei waarde meer.

Maar de consumptie van vlees stopt nooit. Dus je kunt stellen dat als je iets niet kunt stoppen je het kunt proberen te verbeteren. En dan is vlees verkopen zeker een goede zaak. Immers: het slachten is een allerlaatste fase. Het hele leven van het dier zit er voor. En hoe beter dat leven hoe beter het gevoel. En: hoe beter het vlees.

De markt voor eerlijk vlees groeit razendsnel. Steeds meer mensen die wel vlees willen blijven eten letten op waar vlees vandaan komt, en gaan daarbij vele malen verder dan kijken naar het Beter Leven Keurmerk. Dat keurmerk is gericht op minimale eisen ten aanzien van ruimte en huisvesting. Niet op concreet dierenwelzijn.

Een geslacht varken is op te delen in vleespakketten, en die vleespakketten kunnen in de verkoop terwijl het varken nog groeit. Zijn van een varken alle vleespakketten verkocht en is het varken op gewicht dan kan het naar de slager, kunnen de pakketten worden gemaakt en kunnen deze worden verzonden.

Financieel risico zit er met deze werkwijze niet in. Organisatorisch stelt het ook weinig voor en de online verkoop van vlees is ook goed te regelen. Maar wat wel extra aandacht vraagt is de informatie die je de klanten geeft. Niet vertellen dat de varkens een beter leven hebben, maar het laten zien. Geen verhalen, maar feiten. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om varkens in Frankrijk op te laten kweken, maar dan nog moet je er voor zorgen dat je de hele wereld kunt laten zien dat het je dieren goed gaat.

nteresse?

We begrijpen dat niet iedereen het geld heeft om een domeinnaam te kopen, dus om te beginnen is elke domeinnaam die we aanbieden te koop, te koop op afbetaling of desgewenst te huur. Daar komen we wel uit.

Daarnaast kunnen we een complete website aanleveren of een webwinkel, en ook een beetje ondersteuning in de marketing is geen probleem. Zo proberen we iedereen die dat wil een goede start te geven.

Neem bij interesse dus gewoon eens contact op. Dat verplicht tot niets.