bioskoopjes.nl

Een aankoop doen en er een bioscoopkaartje bij cadeau krijgen. Dat is het idee achter BiosKoopjes. Koop een BiosKoopje en pik een filmpje. U ziet het: de slogan hebben we er ook al voor.

Dat is leuk en het is origineel. Uitgaande van een prijs per bioscoopkaartje van 15 euro inclusief alle administratieve lasten is een bioscoopkaartje weggeven al aantrekkelijk op aankopen vanaf 150 euro exclusief de BTW.

Ook hier geldt dat de markt enorm is, maar na aankoop is het voor de rest een heel erg eenvoudig systeem. Desgewenst kunnen we het gehele project ook technisch draaiklaar opleveren.