fleurmerk.nl

Er zijn al heel erg veel keurmerken, maar een duidelijk keurmerk voor wat bloemisten leveren is er nog niet. En met zo rond de 3.500 verkooppunten van bloemen is er een mooi project neer te zetten met deze domeinnaam.

Ter beeldvorming: consumenten kijken naar keurmerken om te beoordelen of ze ergens iets gaan bestellen of niet. Daarbij is een keurmerk belangrijk, maar zeker ook de waardering door dat keurmerk.

Het beoordelen van bloemisten is relatief makkelijk te doen. Zijn de bloemen vers, staan ze minimaal zeven dagen en liefst nog langer, hoe is de service van de bloemist en is de opmaak van een boeket goed gedaan?

Een keurmerk als bijvoorbeeld Webwinkelkeur rekent de bij haar aangesloten bedrijven gemiddeld 15 euro per maand. Dat is op zich een erg net tarief, dus als van de 3.500 verkooppunten van bloemen er op termijn 1.500 een aansluiting hebben op fleurmerk.nl levert dat per maand aan omzet al 22.500 euro op.

Het opzetten van een keurmerk is niet zo moeilijk. We kunnen daar na aankoop van deze domeinnaam wel enige assistentie bij verlenen. Bij een keurmerk draait het in eerste aanleg voornamelijk om het stellen van de criteria, en daarna kijk je of bloemisten er aan voldoen. En de resultaten kun je weer verdelen in klassen als bijvoorbeeld Brons, Zilver, Goud en Platina.

Voor wie een uitdaging zoekt is dit wel zo ongeveer dé domeinnaam om te kopen. Financieel is het zeker een aantrekkelijk project, vooral omdat er nauwelijks kosten aan de exploitatie vooraf gaan.