ophaalshop.nl

Online bestellen bij een offline winkel en vervolgens zelf de bestelling ophalen. Makkelijk, want bij de balie ligt als je langskomt het pakketje al klaar en kost het je dus heel erg weinig tijd. Het is een trend die snel groeit in Nederland, en met rond de 82.000 fysieke winkels en meer dan 12 miljoen consumenten een concept dat een meer dan gezond potentieel kent.

Technisch is het niet zo ingewikkeld om het draaiende te krijgen, en als je de tarieven scherp houdt is een koppeling met 15.000 tot 25.000 winkels zeker haalbaar. En daarmee is het leveren van de techniek op basis van een abonnement weer heel erg aantrekkelijk.

Immers, als je abonnementen op de dienst aanbiedt dan kunnen betalingen rechtstreeks naar de winkelier en ook de factuur kan namens de winkellier worden aangemaakt en verzonden. Zo is de kernactiviteit te beperken tot het online plaatsen van de artikelen die online kunnen worden gekocht.

Dit is een project dat na de koop van de domeinnaam technisch wel wat investeringen vraagt, maar ook een meer dan ruim inkomen in het vooruitzicht stelt.