ingezondenbrieven.nl

In Nederland leven er enorm veel grote en kleine vraag­stuk­ken die om een oplossing vragen, en om die op­los­singen te vinden hebben we in ons land rond de 18 miljoen experts. De kenmerkend Nederlandse eigenschap van een on­ver­zet­te­lij­ke eigen mening hebben delen we allemaal.

Met ingezondenbrieven.nl hebben we een draaiklaar platform te koop staan dat behalve heel erg leuk om te beheren ook heel erg leuk kan zijn wat betreft de inkomsten welke er mee te genereren zijn. Dat laatste is ook eenvoudig uit te leggen: als je op één centrale plaats de mogelijkheid geeft tot het laten publiceren van ingezonden brieven dan trek je ook meteen de mensen die op die brieven willen reageren.

Of het nu gaat om het klimaat, het milieu of de politiek: uw mening is de mijne niet. Of ik ben het roerend met u eens. Of ik ben het met u eens maar op een paar details heb ik wat aan te merken. Ergo: op elke ingezonden brief kan een enorme stroom reacties komen. en hoe meer reacties des te meer publiek des te hoger de re­cla­me­op­breng­sten.

Een project dat eenvoudig is op te starten, en al na vrij korte tijd stevige aantallen bezoekers kan trekken. Leuk. Maar dit vraagt vooral om iemand die zeer structureel kan werken en er zeker in de eerste fase flink wat tijd en energie aan wil besteden.