bnbarrangementen.nl

In het verlengde van de bnbbon is dit een domeinnaam die er een mooi stukje aan toe kan voegen. Niet door ingewikkeld te gaan doen maar juist door te kiezen voor eenvoud.

Met ruim 8.500 b&b’s in Nederland en nog een enorm aantal b&b’s in het buitenland die draaien onder Nederlands management is het aanbieden van complete arrangementen een heel erg aantrekkelijke handel. Maar om nou zelf alle boekingen te gaan verwerken en alle bijbehorende administratie te gaan doen? Dat haalt de eenvoud er al wel heel erg snel uit.

Maar wat als je een website neerzet waarop mensen een arrangement kunnen boeken en je hebt er verder geen omkijken naar? De b&b ontvangt de betaling, de b&b boekt de gasten in, en jij publiceert alleen de arrangementen welke men heeft aan te bieden?

Voor de b&b’s moet het aantrekkelijk zijn. Dat betekent dat er geen provisies worden geheven over gerealiseerde omzet, maar dat de b&b’s allleen betalen voor het online plaatsen van hun arrangement.

Ter beeldvorming: als het online plaatsen van een arrangement 19 euro exclusief de BTW kost en het staat voor dat geld een volle maand online dan is dat heel erg goedkoop. Plaatsen in een maand 1.500 b&b’s een arrangementje online dan draait het platform al een omzet van 28.500 euro. Let wel: het is een ideale manier voor elke b&b om meer omzet te genereren op een heel eenvoudige manier, tegen extreem lage kosten.

Desgewenst kan het geheel ook zo worden ingericht dat wie een arrangement koopt via de site toch met de eigenaar van de b&b afrekent, en ter bevestiging daarvan een gecodeerde voucher ontvangt. Zo kunnen alle arrangementen ook in een overzicht worden samengebracht. Nadeel: de kosten daarvan bedragen circa 1.200 euro per maand. Voordeel: het is een ideale tool om bij te houden welke van de verkochte arrangementen worden gebruikt, wanneer et cetera. Data die van pas kan komen om het systeem optimaal te laten draaien.

Interesse?

We begrijpen dat niet iedereen het geld heeft om een domeinnaam te kopen, dus om te beginnen is elke domeinnaam die we aanbieden te koop, te koop op afbetaling of desgewenst te huur. Daar komen we wel uit.

Daarnaast kunnen we een complete website aanleveren of een webwinkel, en ook een beetje ondersteuning in de marketing is geen probleem. Zo proberen we iedereen die dat wil een goede start te geven.

Neem bij interesse dus gewoon eens contact op. Dat verplicht tot niets.