bnbbon.nl

Met zo rond de 8.500 Bed & Breakfasts in Nederland kan het op de markt brengen van de bnbbon een heel erg goed idee zijn. En daar zijn verschillende redenen voor. Om te beginnen met het meest voor de hand liggende: kijk eens naar het succes van de hotelbon. Een tweede reden is dat heel erg veel b&b’s een bezettingsgraad hebben die vaak niet veel hoger is dan 35 procent. Vaak omdat de marketing niet lekker loopt.

Dus markt is er zeker voor de bnbbon. Het is iets waar heel erg veel van te maken is, en waar zeker een meer dan goed belegde boterham mee te verdienen valt.

Interesse?

We begrijpen dat niet iedereen het geld heeft om een domeinnaam te kopen, dus om te beginnen is elke domeinnaam die we aanbieden te koop, te koop op afbetaling of desgewenst te huur. Daar komen we wel uit.

Daarnaast kunnen we een complete website aanleveren of een webwinkel, en ook een beetje ondersteuning in de marketing is geen probleem. Zo proberen we iedereen die dat wil een goede start te geven.

Neem bij interesse dus gewoon eens contact op. Dat verplicht tot niets.