Anders doneren

Als u een goed doel een donatie doet dan bent u uw geld kwijt. Wat u terugkrijgt is een goed gevoel. Terecht, want goede doelen steunen is meer dan belangrijk. Maar als u honderd euro per jaar kunt weggeven aan goede doelen en u geeft vijf euro aan elk goed doel dan is na twintig donaties uw geld op. Nummer 21 heeft dan gewoon pech.

Als u moet rondkomen van 80 euro per week, zoals in het televisieprogramma Steenrijk Straatarm toch vaak genoeg te zien is, dan is geld doneren vrijwel onmogelijk. Jammer, want uw hart is er waarschijnlijk goed voor.

Vertegenwoordigt u een goed doel en zoekt u donateurs? Dan mag u aansluiten in een lange rij van goede doelen en initiatieven die allemaal mikken op dezelfde groep donateurs. Een enorme strijd om de aandacht, waarbij de kleinere goede doelen vrijwel altijd het onderspit delven.

Dat laatste is jammer, vooral omdat de kleine initiatieven vaak heel erg lokaal zijn. En er zijn werkelijk enorm veel kleine goede doelen die alle steun de ze krijgen meer dan waard zijn.

We hebben er eens naar gekeken. Wat kun je doen om heel veel goede doelen een mooie impuls te geven? Op zich gaat dat wel, maar je komt al heel erg snel terecht in formules waar een zekere complexiteit in verscholen ligt. Daar heb je dus niets aan. En als je een formule bedenkt dat zal je met iets moeten komen waarbij één en dezelfde formule universeel inzetbaar is.

Het heeft het nodige aan frustraties gekost, en het project heeft vaak genoeg weer eens een paar weken op de plank gelegen. Niet te doen. Waardeloos idee. Leuk, maar te ingewikkeld. Meer dan voldoende redenen om het project maar weer eens opzij te leggen.

Toch is het gelukt om met iets te komen dat werkt. Mooier nog: het werkt als een malle. De formule die we hebben is wereldwijd inzetbaar, donaties gaat onaangetast en rechtstreeks naar hun eindbestemming, en last but not least kunnen we iedereen ongeacht de inhoud van diens portemonnee aanzetten om te doneren.

In cijfers? Binnen Nederland moet het mogelijk zijn om op jaarbasis 502 miljoen euro op te halen. Let wel: op basis van cijfers die zeker niet van het best-case scenario uitgaan. Uiteraard, in de praktijk zal het totaal niet in de buurt van dat bedrag komen. Maar het potentieel is er, en als je er van uitgaat dat je rond de 60% van je doel gaat bereiken dan heb je het altijd nog over ruim 300 miljoen euro.

Door per goed doel een limiet te stellen van 25.000 euro welke men maximaal mag ophalen heeft het systeem zo de mogelijkheid om jaarlijks 12.000 goede doelen en initiatieven een impuls te geven.

Het grappigste aan het hele concept? De extreme eenvoud in combinatie met transparantie. Een systeem dat werkt (neem van ons aan: dit is letterlijk duizenden keren getest) waarbij de stroom van de donaties glashelder is. Niemand verdient aan de donaties, niemand kan er aan komen. Geen strijkstok, geen omwegen.

We zijn nu aan het bekijken hoe we dit in de markt gaan zetten. Als er nieuws is komen we hier zeker op terug. Dat zal op korte termijn zijn, want hoewel we heel veel leuke klussen onderhanden hebben is dit toch wel héél erg leuk.