De klopperstopper

Je auto volgooien en dan bij de kassa komen zonder PIN-pas en zonder geld. Het kan de beste overkomen, maar er zijn ook mensen die dat bewust doen en bij de kassa een mooie act opvoeren. Amechtig op hun zakken kloppen, zogenaamd op zoek naar hun PIN-pas. Die mensen noemen ze kloppers.

Dat levert jaarlijks bij honderdduizenden benzinepompen wereldwijd enorme schades op. Uit te bannen is het fenomeen niet, maar het is wel te temperen. Want wat heeft iedereen tegenwoordig altijd bij zich? Juist. Een telefoon.

Als je geen cash bij je hebt, niemand vlak in de buurt woont die even geld kan komen brengen en je hebt ook geen PIN-pas bij je zodat ook even iemand bellen om geld naar je over te maken kansloos is dan is betalen onmogelijk. Tenzij een derde geld op je mobiel kan zetten. En dat systeem hebben we ontwikkeld.

Het mooie aan het systeem is dat het werkt als een soort opwaardeerkaart. Als iemand bij de pomp bijvoorbeeld 68 euro moet afrekenen dan kan een derde persoon 75 euro naar de telefoon sturen, de pompbediende krijgt een eigen melding van ontvangst en kan de klant dus gewoon wisselgeld meegeven. Betalingen staan dus altijd en zonder omwegen direct op de bankrekening van de juiste bezinepomphouder.

Factuurtjes worden ook meteen netjes aangemaakt en verzonden, en het mooiste: de pomphouder kost het netto niets. De kosten welke het systeem als administratie- en verwerkingskosten in rekening brengt aan de klopper worden aan het op te waarderen bedrag toegevoegd, en die kosten rekent de pomphouder (welke dus die betaling eerst ontvangt) eens per maand met het systeem af.

We hebben er al tests mee gedaan en het werkt geweldig. Niet alleen tegen kloppers, maar ook bijvoorbeeld als iemand in een eetgelegenheid als er moet worden afgerekend de PIN-pas schijnt te zijn vergeten.

Wordt zeker vervolgd…