postvoorlater.nl

Of we op basis van iets uit een film een project konden samenstellen. Zelfs voor hier is dat een vraag die je niet vaak hoort, dus laat maar horen. We zijn in ieder geval alvast nieuwsgierig.

Kort samengevat was het verhaal dat er een film is waarin de man van een stel komt te overlijden en die man regelt dat na zijn dood een serie brieven wordt afgeleverd bij zijn vrouw. En op dat idee had de klant al even zitten broeden. Daar moest een verdienmodel in zitten.

Het is ook een leuk idee, en anno 2023 is het goed uitvoerbaar ook. Maar niet alleen voor wie aan ziet komen dat hij of zij komt te overlijden. Want er zijn veel meer redenen om iets vast te leggen dat pas over een paar maanden of een paar jaar mag worden afgeleverd. Daar kan best een mooi compleet geheel van worden gemaakt.

Er zijn ook wat praktische vragen. Wat doe je als je voor iemand een brief hebt maar die persoon is jaren geleden al verhuisd? Sla je alles digitaal op of is het ook het aanleveren van bijvoorbeeld een fysieke brief mogelijk? Hoe verifieer je bij twijfel of de persoon die zich komt melden ook echt de persoon is voor wie een brief bedoeld is? En wat is de maximale bewaartermijn? Is het zinvol om bijvoorbeeld een brief dertig jaar te bewaren?

Al met al toch een project dat het nodige aan aandacht moet hebben voor het live kan gaan, maar voor eind augustus moet lukken.