wieisdit.nl

Politici, acteurs, auteurs: er zijn echt heel erg veel bekende mensen. En ook daar is een leuk spelletje mee te maken. Hetzelfde als bijvoorbeeld autoraai.nl, maar dan met bekende gezichten.

Spelletjes doen het altijd goed, en gratis spelletjes waarmee iets te winnen is doen het zelfs nog beter. En dit is dan een aardig spelletje. Een deel van een gezicht, een foto van iemand die schuin van achteren is genomen, of zoals op de foto hierboven een foto van een nu bekend maar toen nog heel jong persoon.

Ergens in oktober gaat deze site live.