vacatureinderegio.nl

Op zoek naar een prima bijverdienste? Dan is dit verhaal zeker de moeite van het lezen waard. Uw eigen regio beheren van onder onze paraplu.

Met vacatureinderegio.nl zetten we in op de publicatie van vacatures. De enorme krapte op de arbeidsmarkt neemt alleen maar toe, en de verwachting is dat het aantal openstaande vacatures alleen maar zal groeien. En het zijn er nu al meer dan 435.000.

Platforms waarop bedrijven hun vacatures kunnen plaatsen zijn er al genoeg. Wat vaak mist is de promotionele slagkracht. Dus wat nu als je een platform hebt met ongeveer 400 medewerkers over het hele land die samen één platform promoten? Als elke persoon elke dag via de sociale media drie vacatures promoot van binnen de eigen regio dan zijn dat al 1.200 gepromote vacatures, die via bijvoorbeeld Facebook goed zijn voor een bruto bereik van circa 210.000 personen.

Leuk. Maar als je nu kijkt op de website dan staat er nog bijna niets op. Twee vacatures, en het zijn allebei nog demo’s ook. En wie kijkt er nu graag naar een lege website? Wel, daar hebben we wel een oplossing voor. Welke? Wel, als jij 25 vacatures bij jou uit de regio gratis online plaatst voor bedrijven bij jou uit de buurt en 399 andere mensen doen dat ook dan heb je al gauw een paar duizend vacatures online staan. Een halve dag werk, die jou een vliegende start geeft, en je meteen in contact brengt met bedrijven bij jou uit de regio.

Een vacature plaatsen gaat straks 29 euro kosten. In verhouding tot de meeste andere sites waarop bedrijven hun vacatures kunnen plaatsen een zeer, zeer scherp tarief. En van die 29 euro is 20 euro voor jou als tussenpersoon. Dat tikt lekker aan. En in elke regio zijn tientallen, honderden en soms zelfs wel duizenden openstaande vacatures te vinden. Dus hoe meer energie je er in steekt des te meer je kunt verdienen.

Meer weten?

Klik hier voor meer informatie.